Przewiert sterowany pod rzeką Odrą. Długość przewiertu 540 m, ø160, styczeń 2014 r.